Completed projects

INDUSAC – HORYZONT EUROPA

European Lightweight Cluster Alliance – COSME

INforM

TIREC

Voucher Badawczy

InterBKP 2.0

LIDERZY EKSPORTU

InterBKP

Doskonalenie zawodowe w praktyce

Przez EKSPORT do SUKCESU

Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat

Mobilni na rynku pracy

Bydgoski Klaster Przemysłowy – siła branży narzędziowej i przetwórczej

Opracowanie Strategii rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2020

InnoBKP

InterBKP 3.0